Becker Installatietechniek is sterk in duurzame energie

Iedereen krijgt het mee: de steeds grotere vraag naar fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkolen) zorgt ervoor dat de energieprijzen alsmaar stijgen. Op het gebied van het gasgebruik voor verwarming en warm tapwater en het elektriciteitsgebruik merken we dat ook. Vanaf 1998 tot nu is de elektriciteitsprijs gestegen met 81%, waarvan de laatste 5 jaar met 21%. Kijken we naar gas, dan is deze stijging nog extremer: 135% vanaf 1998 en 61% de laatste 5 jaar.

De verwachting is dat met het schaarser worden van de fossiele brandstoffen de energieprijzen nog verder zullen gaan stijgen, wellicht met een nog groter percentage. Om dit op te kunnen vangen kan gebruik gemaakt worden van duurzame bronnen voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Hierdoor zal het gebruik van gas en elektriciteit worden teruggedrongen, zodat de energierekening op jaarbasis aanzienlijk lager zal uitvallen en dus ten goede komt aan uw portemonnee. Het is zelfs mogelijk om de gasaansluiting in zijn geheel te laten vervallen!

Becker Installatietechniek is sterk in duurzame energie, klik hieronder voor meer informatie over:
Warmtepomp
Zonneboiler
Zonnepanelen
Warmteterugwinning