Helaas is de subsidie voor zonnepanelen van 30 miljoen euro voor 2013 op. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen bij AgentschapNL. Ook vorig jaar is het totale subsidiebedrag van 22 miljoen euro op gegaan.

Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen lucratief. Vraag bij ons voor de mogelijkheden.